Onze Kernwaarden

Organisaties krijgen met Orion4u en haar kennisintensieve netwerk van specialisten en partners ondersteuning bij de invulling van hun digitale veiligheidsvraagstukken.
De samenwerking vanuit dit cybersecurity ecosysteem wordt zorgvuldig georkestreerd met drie basis principes:

Image

Weerbaarheid

De klantorganisatie weerbaarder maken staat altijd voorop. Hierbij hoort een vertrouwelijke omgeving waar kennis uitgewisseld kan worden (‘Chatham House Rules’) en waar de best beschikbare oplossing altijd prevaleert.


Image

Open

Iedereen is welkom, kennis wordt actief gedeeld en er is ruimte om elkaar goed te leren kennen. We zijn een niet-exclusief netwerk, leverancier agnostisch en transparant over onze relaties en belangen met partners.

Image

Co-creatie

Samen zetten we resultaten neer, met respect en waardering voor ieders bijdrage en intellectueel eigendom in het proces. Dit geeft plezier en voldoening.

Samen staan we sterker om de cyberdreigingen het hoofd te bieden en maken we maximaal gebruik van de schaars beschikbare kennis.
Kennis die we verder blijven aantrekken, opleiden en ontwikkelen in het ecosysteem.